Solicitantul

Denumire Adventure CAMPS
Cod unic de înregistrare RO 17233817
Sediu Calea Floresti nr.81, ap.255, Cluj-Napoca, jud. Cluj
Email office@adventurecamps.ro
Tip persoana juridica de drept privat ┬ľ- societate comerciala